Om klinikken

Vi er en samarbejdspraksis med fire læger: Christine Johansen, Lotte Bang, Janne Funch og Lau Bertholdt, som driver praksis i fællesskab.
Vi har ansat to sygeplejersker, to sekretærer, en vikar, tre medicinstuderende samt en til tre yngre læger under uddannelse.

Du kan frit vælge mellem lægerne, når du bestiller tid. Husk at bestille konsultationen i god tid , hvis du ved, du skal til lægen. Det gør det lettere at få tid hos den læge, du ønsker at konsultere.

Ved akut sygdom og ved skader, der skal behandles samme dag, må du benytte den læge, der har tid.
Vi driver en praksis, hvor vi har det rart med vores patienter, ligesom vi har et godt samarbejde indbyrdes.
Vi mener, det er vigtigt, at vore patienter er tilfredse med at komme her, er trygge ved os og har den nødvendige tillid, der er forudsætningen for et godt læge-patientforhold.
Hvis denne tillid ikke er tilstede, og vi ikke i åbenhed kan løse problemerne, mener vi, det er bedst at finde et nyt lægehus, hvor dette kan opnås.

Vi er en uddannelsespraksis. Dette vil sige, at vi samarbejder med regionerne om videreuddannelse af unge læger til speciallæger. De arbejder typisk i klinikken 6-12 måneder ad gangen på lige fod med klinikkens andre læger, men under vores supervision. Dette betyder, at alle patientkontakter konfereres dagligt.

Vi lægger stor vægt på faglig opdatering. Derfor prioriterer vi vor egen efteruddannelse højt. Hver læge er typisk væk 2 til 3 uger om året som led i egen efteruddannelse.